Ochrana soukromí

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících e-shopu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho e-shopu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány strany, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.


Ochrana osobních údajů
Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečeny proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Naše společnost veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.


Informace o použití dat
Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro naše potřeby. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho E-Mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit při přihlášení do systému. Informace o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v žádném případě jakkoliv uchovávány a společnost k nim nemá žádný přístup.


Zálohování dat zákazníků
Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech (minimálně 1xdenně) zálohovány z důvodů možného poškození dat.


Modifikace údajů zákazníka
Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje prostřednictvím zákaznického servisu - funkce změna evidenčních údajů.


Cookies
Vylepšují funkčnost celého supermarketu jako je například předvyplnění uživatelského jména atp.. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže e-shop správně pracovat, protože je používáno k uchování informace o tzv. "uživatelské session". V takovém případě doporučujeme použití povolit. Supermarket neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.


Bezpečnost přenosů dat
Pro Vaši bezpečnost je možné používat Secure Socket Layer (SSL) v celém rozsahu supermarketu.

V případě dotazů či připomínek nás prosím informujte.
 

© 2018 mixxx.cz - Nové, zánovní a použité zboží